Archive for April 2013

ਯਾਕੂਬ ਸ੍ਟ੍ਰੀਟ. ਯੂਹੰਨਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੰਦਾ ਅਮੀਰ ਮੋਬਾਈਲ ਸਲਾਟ! | ਬੋਨਸ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ!

ਯਾਕੂਬ ਸ੍ਟ੍ਰੀਟ. ਯੂਹੰਨਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੈਸੀਨੋ ਸਲੋਟ ਸਮੀਖਿਅਕ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੈਸੀਨੋ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸਟਾਰ, sums up his love for the game Filthy Rich Mobile Slots perfectly: Filthy…;

Read more

Top